Hva@allverden.no
   

Hjelp!

 

Hva@allverden.no skrives av, drives av og er basert på teknologi for dynamiske sider utviklet av Du All Verden AS.

Du All Verden AS

Hva@allverden.no

Makta rår - en bønn for deg som tror på myndighetene

Den nye religionen er å tro på myndighetene. Har du tillit til rettssystemet, til politiet, til regjeringen og utøvende myndigheter for øvrig, til Stortinget, og til kontrollorganene. Her følger en omskrvning av bønnen Fader vår fra Bibelen, tilpasset den nye religionen.

Makta rår

Makta vår,
du som er i myndigheten!
La ditt virke holdes uransakelig og underkastende.
La ditt rike komme.
La din vilje skje over borgerne, som i makthierarkiet.
Gi oss i dag vår daglige kuelse.
Forlat oss vår selvstendige vilje, som vi derved forlater til deg våre midler til skatt og vår motstand med bøyet hode.
Led oss ikke inn i sannhetssøken,
men frels oss fra frihetstenkning og rettferdighetstrang.
For riket er ditt, og makten og æren i evighet.
Amen.

Klaus Knag

Valg av lederskap i trossamfunn dreier seg i stor grad om makten over menneskers innerste følelser. Det sier seg selv at demokrati i kirken vil kunne bli en stor utfordring der det måtte komme til uttrykk dypere motsetninger som gjelder tro, etikk og lærespørsmål
"Hopes and dreams" og en hel verden i forventning, og store deler av USA i ekstase. Hvilken historisk dag. Det er naturlig at president Barack Obama og visepresident Joe Biden smiler fra øre til øre.
Bakkefyrferkeri gav en virkningsfull opplevelse for starten på det nye året.
Donald Church, fra Grenada har mønstret på som skipskokk på Picton Castle under Tall Ships Races 2008. To dagers øsende regnvær i Bergen ser ikke ut til å ta humøret fra denne karen.

5 eldre