Hva@allverden.no
[*]

Hjelp!

 

Hva@allverden.no skrives av, drives av og er basert på teknologi for dynamiske sider utviklet av Du All Verden AS.

Du All Verden AS

Makta rår - en bønn for deg som tror på myndighetene

Den nye religionen er å tro på myndighetene. Har du tillit til rettssystemet, til politiet, til regjeringen og utøvende myndigheter for øvrig, til Stortinget, og til kontrollorganene. Her følger en omskrvning av bønnen Fader vår fra Bibelen, tilpasset den nye religionen.

Makta rår

Makta vår,
du som er i myndigheten!
La ditt virke holdes uransakelig og underkastende.
La ditt rike komme.
La din vilje skje over borgerne, som i makthierarkiet.
Gi oss i dag vår daglige kuelse.
Forlat oss vår selvstendige vilje, som vi derved forlater til deg våre midler til skatt og vår motstand med bøyet hode.
Led oss ikke inn i sannhetssøken,
men frels oss fra frihetstenkning og rettferdighetstrang.
For riket er ditt, og makten og æren i evighet.
Amen.

Klaus Knag