Nyskapningsforum

Kommentarer til Asbjørn Birkelands "Forslag til visjon og mål for IT-Bergen 1998-2005"
(Et innspill til den politiske saksbehandling i Bergen kommune des. 1998)

IT-Bergen visjon vs. HIB og IT-bygg generelt
(Et oppfølgningskommentar til overnevnte iinnspill til den politiske saksbehandling i Bergen kommune jan. 1999)

IT- Fornebu - en ny statlig investeringstabbe?
(En strategisk analyse av IT-Fornebuprosjektet, feb. 1999)

Hva ønsker politikerne å gjøre med IT-Bergen og nyskapning?
En politisk analyse av partienes holdninger i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget i 1999.