Hva@allverden.no
[*]

Hjelp!

 

Hva@allverden.no skrives av, drives av og er basert på teknologi for dynamiske sider utviklet av Du All Verden AS.

Du All Verden AS

Kirkevalget 2009 med store demokratiske utfordringer

Valg av lederskap i trossamfunn dreier seg i stor grad om makten over menneskers innerste følelser. Det sier seg selv at demokrati i kirken vil kunne bli en stor utfordring der det måtte komme til uttrykk dypere motsetninger som gjelder tro, etikk og lærespørsmål

Den norske Kirken har for alvor invitert alle sine medlemmer til valg. Representanter til bispedømmerådene vil både kunne være delaktige i å ansette prester og avgjøre lærespørsmål, som det kan være strid om blant medlemmene. Valget blir svært vanskelig for velgere når kandidatene ikke tydelig har klargjort hvor de står i forhold til viktige spørsmål for velgerne. Grupper med særinnteresser for stridspørsmålet for eller imot kjønnsnøytrale ekteskap har valgt ut og har markedsført og mobilsert for sine favorittkandidater. Også andre tema kan danne splid som lesbiske og homofile prester, kvinnelige prester, abort, Israel og konflikten i Midtøsten. Konservative, mer bokstavtro står mot de med mer liberale bibeltolkninger. Sammensetningen av den totale medlemsmassen kan avvike fra de velgerne som tidligere har stemt ved kirkevalgene, og derved gjøre utfallet av ulike stridstema mer usikkert.

Uten engasjement kan prosessen i kirke-stat-spørsmålet stoppe opp. Stortinget har forutsatt en økt demokratisering i kirken, herunder økt valgdeltakelse for den videre prosess i kirke-stat-spørsmålet. Hva slags takhøyde kirken skal ha og hva slags demokrati som kirken skal bli er åpne spørsmål. Skal kirken bli et flertallsdiktatur, eller skal den sikte etter at mindretallsgrupperinger skal få en rimelig forholdsmessig representasjon og respektere sine mindretallsgruppers holdninger?

Enten du velger å gi din stemme til de anbefalte kandidatene, til en av partene som har mobilisert, til en annen god kandidat eller velger til å med til å være sofavelger, da er du i alle tilfeller med på å avgi din stemme både hva gjelder kirkevalgets legitimitet og retning. Uansett valgresultat får kirken sikkert nok utfordringer å behandle til neste gang det skal være kirkevalg.

Mer inngående informasjon om spørsmål som kandidatene burde ha gitt uttrykk for og standpunkter til og ulike interessegruppers posisjoner og de demokratiske utfordringene som følger med får du ved å lese Klaus Knag sin analyse om Kirkevalget 2009.