Hva@allverden.no
   

Hjelp!

 

Hva@allverden.no skrives av, drives av og er basert på teknologi for dynamiske sider utviklet av Du All Verden AS.

Du All Verden AS

Hva@allverden.no

Glade makt – en julesang for deg som tror på myndighetene

Den nye religionen er å tro på myndighetene. Har du tillit til rettssystemet, til politiet, til regjeringen og utøvende myndigheter for øvrig, til Stortinget, og til kontrollorganene. Her følger min omskrvning av julesangen «Glade jul», tilpasset den nye religionen.

Glade makt

Glade makt, hellige makt,
sannhet daler ned i skjul.
Loven flyver som paradisgrønt,
hvor de ser hva for makt er skjønt.
Fuskende i blant oss de virker,
kuende i blant oss de virker.

Jubelfryd, evige makt,
heftig sang for maktens pris.
Det var løgn som borgerne så,
den gang makten hos folket lå.
Evig er maktenes dom.
evig er maktenes dom.

Maktens rot, lovmessig brudd,
toner makten alltid ned.
Makten kuer de store og små,
rett som ikke kan oppnås nå.
Fryd deg hvert håp den har brekket,
fryd deg hver sjel den har knekket.


Denne omskrevne julesangen er spesielt tilegnet hvordan myndighetene har håndtert dommerforsikringspørsmålet, kuliminert med Høyestertts avgjørelse av 26. juni 2012 (jf. http://www.lovdata.no/nyhet/2012/20120627-2240.html). Dokumentet med den selvmotsigende avgjørelsen HR-2012-1312-A - Rt-2012-1035, er dalt ned i skjul, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO. Les omtale av saken på

Jf også overskriften

Hvis du fortsatt tror på myndighetene, da kan du be din daglige

Ha en riktig underkastende kuet jul!


Den nye religionen er å tro på myndighetene. Har du tillit til rettssystemet, til politiet, til regjeringen og utøvende myndigheter for øvrig, til Stortinget, og til kontrollorganene. Her følger en omskrvning av bønnen Fader vår fra Bibelen, tilpasset den nye religionen.
Valg av lederskap i trossamfunn dreier seg i stor grad om makten over menneskers innerste følelser. Det sier seg selv at demokrati i kirken vil kunne bli en stor utfordring der det måtte komme til uttrykk dypere motsetninger som gjelder tro, etikk og lærespørsmål
"Hopes and dreams" og en hel verden i forventning, og store deler av USA i ekstase. Hvilken historisk dag. Det er naturlig at president Barack Obama og visepresident Joe Biden smiler fra øre til øre.
Bakkefyrferkeri gav en virkningsfull opplevelse for starten på det nye året.

5 eldre